АйСиЕм е дъщерна фирма на Инстрейд ЕООД, създадена за да предлага услуги на настоящи и бъдещи клиенти на Инстрейд в сферата на управление на автомобилни паркове.

Основни услуги:

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг  е форма на договор, при която клиента ползва вещта, предмет на договора, под наем. След изтичането срока на договора за оперативен лизинг МПС, предмет на договора, се връща на Лизингодателя. Това носи определени данъчни облекчения за клиентите и се позва с нарастваща популярност.

Прочетет повече за услугата Оперативен лизинг

Управление на фирмен автопарк
Чрез тази услуга всички грижи за превознитe средства се поемат от ICM. Всички дейности, свързани с поддръжката на автомобилите, не ангажират клиента, а са задължение на ICM. Така се гарантира, че за автопарка се полагат професионални грижи, оптимизирате разходите си и освобождавате служителите си от неспесифични задължения.

Прочетет повече за услугата Управление на автопарк

Финансов лизинг 

Наред със стандартните параметри на финансов лизинг клиентите ни получават и пълна поддръжка, което означава, че месечната вноска може да включва: Автокаско, Гражданска  отговорност, сервизно обслужване и други предвидими разходи, както и  услугата  Управление на автопарк . За разлика от услугата  Оперативен лизинг с пълна поддръжка, при Финансовия лизинг клиента придобива собствеността върху автомобила в края на лизинговия период.

Прочетет повече за услугата Финансов лизинг