ICM Contract Car

Оперативен лизинг

С ICM Contract Car получавате всички удобства на служебния автомобил, без грижите по обслужването и евентуалните проблеми, като няколко седмичното изчакване на резервна част. Обслужването на автомобилите, застраховки, винетки, автосервизи, администриране и прочие са наш проблем. Вие сте свободен да се занимавате с работата, в която сте професионалист. Нещо повече – когато изтече срока на договора, ще откупим ползвания автомобил по пазарни цени и ще Ви го заменим с нов.
Предлагаме гъвкава система за договаряне и плащане на фиксирана месечна такса.

Ключови предимства:

  • Вноските по Договора за оперативен лизинг се признават за разход  в целия им размер;
  • Ниски първоначални разходи;
  • Подобряване на бюджетирането и прогнозирането на паричните потоци;
  • Намаляване на административната тежест;
  • Гъвкави условия за договаряне;
  • Възможност за избор от множество марки и модели;
  • Освобождаване на персонала от неспецифични дейности.

ICM предлага два вида оперативен лизинг: без обслужване и ICM Contract carс пълно обслужване

Ако желаете да получите допълнителна информация за цени и условия и да се възползвате от предимствата на ICM Contract car, моля свържете се с нас.