GPS TA (GPS Проследяване и Анализ) е услуга с много приложения, като основно е насочено към фирми в областта на търговията, дистрибутори на стоки, транспортни фирми и производители;

Клиентите на ICM могат да се възползват от GPS TA за да получават обобщена седмична или месечна справка за:

 • Предварително планиране на маршрут от потребителя;
 • Контрол на изминатите километри и спазване на лимита при оперативен лизинг;
 • Сравнение на планирания и действителния маршрут;
 • Контрол на мобилния ресурс;
 • Автоматични отчети, справки и пътни листа с отстраняване на субективния фактор;
 • Спазване на работното време и подобряване трудовата дисциплина;
 • Спазване на разрешена скорост за движение;
 • Предпазване от кражби на гориво;
 • Намаляване на административната работа;
 • Контрол върху извършване на задачите при ползване на служебен автомобил и посещение на обекти или клиенти;
 • Оптимизиране на разходите;