10 европейски страни въвеждат данък върху финансовите транзакции


Европейската комисия одобри предложението на 10 страни от общността да въведат предложения през 2011 г. данък върху финансовите транзакции, въпреки че той засега няма как да бъде въведен в целия Евросъюз. Скоро ще започне и процедура за уреждане на частичното прилагане на новия налог, който в основата си е замислен като общоевропейски и дори глобален. […]

одобри предложението на 10 страни от общността да въведат предложения през 2011 г. данък върху финансовите транзакции, въпреки че той засега няма как да бъде въведен в целия Евросъюз. Скоро ще започне и процедура за уреждане на частичното прилагане на новия налог, който в основата си е замислен като общоевропейски и дори глобален.

Десетте страни, които ще пристъпят към въвеждането му, са Франция, Германия, Австрия, Белгия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Целта на повечето от тях е с приходите от новия данък да закърпят бюджетите си по време на кризата.

Данъкът върху финансовите транзакции ще обхваща покупките и продажбите на валута, акции и облигации между финансови институции, базирани в страните, които го прилагат, както и подобни транзакции, засягащи тези страни, дори ако продавачите и купувачите не са базирани в тях. Данъчната ставка е минимална – 0,1 % за търговия с акции и облигации и 0,01 % за продажба на деривати, но се очаква да обхване множество големи транзакции и да донесе милиарди евро в бюджетите. Предложението за общоевропейско въвеждане на налога донесе противоречиви реакции в различните страни, като един от най-големите му опоненти е Великобритания. Други страни пък го приемат по принцип, но отказват да го въведат, ако не стане повсеместен, тъй като се страхуват от отлив на капитали.

Европейската комисия приветства решението на 10-те страни, които първи ще въведат налога.

„Радвам се да видя, че 10 държави членки са изразили желанието си да участват в общия данък върху финансовите транзакции, като следват първоначалните предложения на Европейската комисия“, каза шефът на ЕК Жозе Барозу. „Този данък ще донесе милиарди евро приходи, които са много необходими за страните членки в тези трудни времена. Става въпрос за справедливост – трябва да направим така, че разходите за кризата да бъдат споделени от финансовия сектор, вместо от обикновените граждани“, каза Барозу.

За да бъде приложен данъкът в тези 10 страни, трябва той да бъде одобрен от квалифицирано мнозинство от страните членки, а също и от европарламента. За целта ЕК ще подготви ново предложение за въвеждане на данъка, идентично с миналогодишното, но включващо само 10, а не всичките 27 страни.


Коментирай