Разследват бившия ректор на Медицинския университет


Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу бившия ректор на Медицински университет – София за злоупотреба със служебно положение, безстопанственост и сключване на неизгодна сделка, по чл. 282 и 219 от Наказателния кодекс. Данните, послужили за образуване на досъдебното производство се съдържат в предварителен одитен доклад на университета, изготвен от Министерство на образованието, който е […]

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу бившия ректор на Медицински университет – София за злоупотреба със служебно положение, безстопанственост и сключване на неизгодна сделка, по чл. 282 и 219 от Наказателния кодекс.

Данните, послужили за образуване на досъдебното производство се съдържат в предварителен одитен доклад на университета, изготвен от Министерство на образованието, който е изпратен на прокуратурата.

Според доклада проф. Ваньо Митев е предприел действия по незаконосъобразно премахване на Студентски стол № 8 чрез провеждане на открита процедура на избор на изпълнител.

Установено е, че този имот представлява публична държавна собственост и процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерски съвет за обявяване на имота от публична в частна държавна собственост. Без такова решение бившият ректор на МУ – София е предприел действия по разрушаването на студентския стол.

Предмет на разследване са и сключените договори за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия и Кипър. Функционирането и провеждането на обучение в такива центрове не е предвидено в Правилника за устройството и дейността на МУ-София, където са уредени структурата и функциите на органите на управление на отделните и обслужващи звена, и филиали на университета.

Установено е, че в периода 2014 г. – 2016 г. МУ-София е провеждал изнесено обучение срещу заплащане в Швейцария и Кипър на 146 чуждестранни студенти, които са приети да се обучават без полагане на изпит по химия и биология, а само с тест за владеене на английски език.

Това е в нарушение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по „Медицина“ и „Дентална медицина“. За тези студенти е събирана такса по 1000 евро годишно, а след втората година студентите е трябвало да преминат на обучение в България, като таксата за обучение за третата и следващите години е в размер на 8 000 евро.

Налице е необосновано ниска такса за обучение на тези студенти в първите две години. Тези действия на бившия ректор са в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Данните за безстопанственост се извеждат от констатациите за изразходвани бюджетни средства за командировки на бившия ректор до Доминиканската република, Москва, Иркутск, Чили, Оман, Хавана, Токио, Йокохама, Киото, Сеул и др. без да има реална възвращаемост за университета.

Предмет на разследването ще бъде и закупуването на лек автомобил с висока проходимост м. „Range Rover Sport 4х4“ през 2014г. на стойност 177 108 лв. Според одитиращите от МОН тези разходи са извършени в нарушение на Закона за публичните финанси.


VESTI.bg

Коментирай