Проектът за 170 нови автобуса за автопарка на София се отлага


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) засега няма да финансира планираните нови 170 автобуса за градския автопарк на Столична община. След разговори на местната власт с екоминистерството е станало ясно, че проектът няма как да получи европейските средства, на които се надяваше по оперативна програма „Околна среда“ за програмния период до 2013 г., тъй […]

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) засега няма да финансира планираните нови 170 автобуса за градския автопарк на Столична община. След разговори на местната власт с екоминистерството е станало ясно, че проектът няма как да получи европейските средства, на които се надяваше по оперативна програма „Околна среда“ за програмния период до 2013 г., тъй като програмата е наддоговорена с близо 60% от капацитета й.

В началото на ноември миналата година общината обяви обществена поръчка за доставка на новите коли за близо 98 млн. лв. В условията на търга бе изрично отбелязано, че той ще бъде финализиран след осигуряване на средства. Сега обаче се очаква процедурата да бъде прекратена, а преговорите за финансиране да продължат през  новия програмен период до 2020 г.

Има пари – няма пари

По думите на общинския съветник Зафир Зарков обществената поръчка е била обявена предварително нарочно, тъй като в края на 2013 г. общината е била информирана от МОСВ, че за проекта има средства по „Околна среда“. Така кметството побърза да се подсигури с изпълнител, за да не губи време. Зарков изрази съжаление, че старите автобуси няма да бъдат подменени по-бързо, но заяви, че общината категорично ще продължи преговорите с екологичното министерство, за да реализира проекта в рамките на настоящия програмен период.

Закупуването на екологични коли за автопарка на  градския транспорт по ОП „Околна среда“ стана възможно едва през 2012 г. Първоначално средства за подобни проекти нямаше, но след като преди две години стана ясно, че България има реална възможност да загуби от средствата за нереализираните пречиствателни станции и по мерките за опазване на биоразнообразието, МОСВ започна пренасочване на близо 600 млн. лв. към други изпълними дейности. Така София стана една от общините, които започнаха да обновяват градския си автопарк. Общината успя да финализира процедурите за доставка на нови 50 тролейбуса, 10 метровлака, 20 трамвая и 126 автобуса на обща приблизителна стойност от 310 млн. лв.

Обжалване на условията

Междувременно обявеният търг за изпълнител на поръчката бе обжалван от двама участници, като жалбата на чешката „Ивеко“ стигна до Върховния административен съд. В началото на месеца съдът излезе с решение, че отхвърля молбата на жалбоподателя за спиране на процедурата, и решението на съда е окончателно. Друг участник, който оспори търга пред Комисията за защита на конкуренцията, бе турският производител „Карсан“. Мотивите и на двете фирми бяха, че условията за участие в търга са ограничаващи, тъй като изпълнителите трябва да доставят 130 дизелови и 40 газови автобуса, които са два типа превозни средства и обединяването им в един търг лишава участниците от възможността да изготвят конкурентна оферта. При настоящото развитие на нещата обаче това няма значение, тъй като процедурата засега ще бъде прекратена.

 

Коментирай