НСИ: Основни търговски партньори на БГ са Турция, Сингапур и Русия


През периода януари – юли 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 8.9 млрд. лeвa, съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, бившата югославска република Македония и Сърбия, които формират 54.1% от износа […]

През периода януари – юли 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 8.9 млрд. лeвa, съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, бившата югославска република Македония и Сърбия, които формират 54.1% от износа за трети страни. През юли 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa.
Вносът на България от трети страни за първите седем месеца на 2014 г. намалява с 6.4% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 11.0 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
През юли 2014 г. вносът на България от трети страни намалява с 10.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лeвa.
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – юли 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2 102.3 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 591.9 млн. лева. През юли 2014 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 263.5 млн. лeвa.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“2 (15.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (39.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (28.6%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (19.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (18.2%).
През периода януари – юли 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 24.1 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 г. износът намалява с 2.8%. През юли 2014 г. общият износ възлиза на 4.0 млрд. лв. и намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари – юли 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 28.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.2% по-малко спрямо същия период на 2013 година. През юли 2014 г. общият внос намалява с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.4 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – юли 2014 г. и е на стойност 4 538.2 млн. лв., което е с 333.7 млн. лв. повече от салдото за първите седем месеца на 2013 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – юли 2014 г. също е отрицателно и е в размер на 3 294.3 млн. лева.
През юли 2014 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 363.3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 149.0 млн. лева. /БГНЕС /


VESTI.bg

Отбелязано с:  

Коментирай