НСИ: Износът за трети страни намалява


През периода януари – май 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 14.8% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 6.1 млрд. лв., съобщиха от НСИ. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сингапур, Руската федерация, бившата югославска република Македония и Обединените арабски емирства, които формират 54.4% […]

През периода януари – май 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 14.8% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 6.1 млрд. лв., съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сингапур, Руската федерация, бившата югославска република Македония и Обединените арабски емирства, които формират 54.4% от износа за трети страни.
През май 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 0.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лв.
Вносът на България от трети страни за първите пет месеца на 2014 г. намалява с 5.2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 7.8 млрд. лв. (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През май 2014 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.8 млрд. лв.
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – май 2014 г. е отрицателно и е на стойност 1 766.9 млн. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 361.3 млн. лв. През май 2014 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 350.8 млн. лв.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите пет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на предходната година ръст е отбелязан единствено в сектор „Химични вещества и продукти“ (7.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (36.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (26.1%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д“ (21.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.0%).
През периода януари – май 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 16.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 година износът намалява с 5.4%.
През май 2014 г. общият износ възлиза на 3.5 млрд. лв. и се увеличава с 5.4% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари – май 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 20.1 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.1% по- малко спрямо същия период на 2013 година (табл. 1 и 2 от приложението).
През май 2014 г. общият внос намалява с 0.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.1 млрд. лeвa.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – май 2014 г. и е на стойност 3 719.8 млн. лв., което е с 924.5 млн. лв. повече от салдото за първите пет месеца на 2013 година (табл. 1 и 2 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – май 2014 г. също е отрицателно и е в размер на 2 742.7 млн. лева.
През май 2014 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 636.9 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 425.5 млн. лева. /БГНЕС /


VESTI.bg

Отбелязано с:  

Коментирай