Нов пакетен продукт “Дженерали Бизнес БенеФит”


Считано от 18.06.2012г. “Дженерали Застраховане” АД пуска в продажба на нов пакетен продукт “Дженерали Бизнес БенеФит”, който включва следните застраховки: “Административни и търговски обекти – пакетна полица”, “Прекъсване на дейността”, “Отговорност на работодателя”, “Отговорност за дейността”, “Отговорност за помещения”, “Отговорност на наемателя към наемодателя” и “Групова злополука”: ∙ Секция 1 – Имуществена застраховка /АТО/- комбинации […]

Считано от 18.06.2012г. “Дженерали Застраховане” АД пуска в продажба на нов пакетен продукт “ Бизнес БенеФит”, който включва следните застраховки: “Административни и търговски обекти – пакетна полица”, “Прекъсване на дейността”, “Отговорност на работодателя”, “Отговорност за дейността”, “Отговорност за помещения”, “Отговорност на наемателя към наемодателя” и “Групова злополука”:

∙ Секция 1 – Имуществена застраховка /АТО/- комбинации с 3 фиксирани нива на покритие и 9 опции на застрахователни суми – от BGN 30,000 до BGN 1,000,000

∙ Секция 2 – Застраховка Прекъсване на дейността – с 3 опции на застрахователни суми от BGN 50,000 до BGN 200,000;

∙ Секция 3 – Застраховка Обща Гражданска Отговорност- с 4 различни покрития /”Отговорност на работодателя”, “Отговорност за дейността”, “Отговорност за помещения”, “Отговорност на наемателя към наемодателя”“Отговорност на работодателя”, “Отговорност за дейността”, “Отговорност за помещения”, “Отговорност на наемателя към наемодателя”/ и 9 опции на застрахователни суми от BGN 10,000 до BGN 200,000:

– Отговорност на Работодателя

– Отговорност за дейността

– Отговорност, свързана с притежаването, стопанисването и/или използването на помещения

– Отговорност на наемателя спрямо наемодателя

∙ Секция 4 – Групова застраховка Злополука с 3 нива на застрахователно покритие и 7 опции на застрахователна сума от BGN 1,000 до50,000.

Всички секции са по избор и могат да бъдат оферирани и сключвани отделно/ независимо една от друга.

За повече информация се обърнете към вашият застрахователен брокер.


Инстрейд Застрахователен брокер

Коментирай