Нова ТВ: Край на половата дискриминация при застраховките “Живот”


Край на половата дискриминация при застраховките “Живот”. Решение на Европейския съд забрани практиката да се иска различна цена на застраховките според пола на клиента. Мотивът е, че досегашните тарифи противоречат на директивата за равно третиране на мъжете и жените. В България жените плащат по-ниски премии за застраховка „Живот“.  Това е често срещана практика и в […]

Край на половата при застраховките “”. Решение на Европейския съд забрани практиката да се иска различна цена на застраховките според пола на клиента.

Мотивът е, че досегашните тарифи противоречат на директивата за равно третиране на мъжете и жените.

В България жените плащат по-ниски премии за застраховка „Живот“.  Това е често срещана практика и в цяла Европа, тъй като чисто статистически жените живеят по-дълго от мъжете и рискът е по-нисък.

От 21 декември тази година всички държави в ЕС ще трябва да променят законодателството си.

„Някои от компаниите вече работят на така наречените унифицирани тарифи”, заяви Светла Несторова.

След 21 декември тези компании няма да променят тарифите си. Останалите обаче ще трябва да го направят.

„Специално при застраховките “Живот” това означава, че за определени възрасти застраховката ще стане малко по-евтина за , малко по-скъпа за ”, смята още експертът.

„Една застраховка “Живот” със спестовен характер от 25 години срок, при застрахователна сума 10 000 лева, мъжете са плащали 373 лева, жените – 349 лева. Сега след 21 декември и мъжете и жените ще плащат по 360 лева. Тоест вноските се изравняват”, поясни Ивета Кунова /управител на Инстрейд Застрахователен Брокер/.

За автомобилните и тези за доброволното здравно осигуряване няма да настъпят промени.

„За разлика от другите европейски страни, в България при застраховката “Гражданска отговорност” никога не е взимано под внимание пола на шофьора. Досега се взима единствено възрастта. При жената обаче има повече разходи, при мъжа не толкова. Но се очаква, че сумата от жените ще компенсира сумата, които мъжете дават. И никога не е имало дискриминация по отношение на тези застраховки”, обясни Ивета Кунова.

Все още обаче не е ясно как ще се реши казусът с полиците, сключени до 21 декември, които са по сегашните нормативни правила.

Репортаж на Нова ТВ: репортер Живко Константинов, оператор Росен Илиев, интервю със Светла Несторова от Булстрад Живот и Ивета Кунова от Инстрейд Застрахователен Брокер


Коментирай