МФ готово с алтернативи на единната сметка


Още по темата Конституционният съд отмени единната сметка на НАППреди 5 дни Чобанов: Ще се справим с отмяната на единната сметкаПреди 4 дни Министерството на финансите и НАП ще предложат промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, съобщи пред журналисти Людмила Петкова, заместник-министър на финансите след среща с представители на работодателски […]

Още по темата

  • Конституционният съд отмени единната сметка на НАП
    Преди 5 дни

  • Чобанов: Ще се справим с отмяната на единната сметка
    Преди 4 дни

Министерството на финансите и НАП ще предложат промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, съобщи пред журналисти Людмила Петкова, заместник-министър на финансите след среща с представители на работодателски и синдикални организации в МФ.

С решение на КС от 4 февруари са обявени за противоконституционни решенията за промяна на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и за отмяна на разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Измененията са направени от 41-то Народно събрание в края на 2012 г.

Първият вариант, подготвен от МФ, е замяна на единната сметка с четири отделни сметки – за данъци, за задължителни осигурителни вноски, за здравни осигурителни вноски или за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Вторият вариант е да има една сметка с четири кода за плащане. Българската стопанска камара вече се е съгласила с първия вариант – с четири отделни сметки. Той е по-лесен и с по-малка административна тежест за бизнеса, смята Петкова. Надяваме се и останалите организации да го одобрят, допълни тя.

Министерството на финансите е подготвило и в момента съгласува промени в член 169, алинея 4 и член 179, алинея 1 от ДОПК. С тях данъчната администрация ще съобрази работата си с решение на Конституционния съд.

Промените в кодекса ще бъдат внесени до ден – два в Народното събрание. С тях се дава се право длъжниците да избират кои задължения погасяват, но само преди започване на принудително изпълнение.

Тоест, длъжникът казва кое задължение погасява – за данъци, за задължителни осигурителни вноски, за здравни осигурителни вноски или за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Това ще става по ред, формат и начин, определен със заповед на министъра на финансите. Предвижда се тази заповед да бъде публикувана на страницата на МФ и на НАП.

Второто основно нещо в промените на кодекса е въвеждане на преходен период, в който лицата, внесли суми без да уточняват кои задължения плащат, да могат да посочват кои сметки погасяват.

Mинистър Петкова беше категорична, че с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс няма да има проблеми с плащанията и с трансфера на пари към НЗОК и НОИ.


VESTI.bg

Отбелязано с:  

Коментирай