Кризата отваря нов пазар за италианските застрахователи


Европейската дългова криза и съкращенията на държавните бюджети предоставят нови възможности за застрахователите в Италия, посочва в изследване втората по големина презастрахователна компания в света Swiss Re. „Италия се намира на кръстопът на икономически и социални промени, а това отваря интересни възможности за застрахователната индустрия”, се твърди в доклада. В основата на тези възможности са […]

Европейската дългова криза и съкращенията на държавните бюджети предоставят нови възможности за застрахователите в , посочва в изследване втората по големина презастрахователна компания в света Swiss Re.

„Италия се намира на кръстопът на икономически и социални промени, а това отваря интересни възможности за застрахователната индустрия”, се твърди в доклада.

В основата на тези възможности са съкращенията в бюджета на държавата, които целят балансирането му и намаляването на дефицита. Тези съкращения обаче включват и областите на здравеопазването, социалното осигуряване и дори потенциала на държавата да се погрижи за гражданите си в случай на бедствия и катастрофи. Така ролята на държавата като защитник на населението силно се ограничава и някой трябва да запълни тази дупка, обясняват от Swiss Re.

Гражданите ще трябва сами да намерят начин да осигурят защитата си в различни области – здравно осигуряване, допълнително пенсионно осигуряване, извънредни обстоятелства. А застрахователите са най-логичното решение на тези проблеми.

Swiss Re посочва, че застрахователният в Италия като цяло не е добре развит, с изключение на сферата на автомобилното застраховане. Останалите сектори имат голям потенциал за развитие, а новите нужди на пазара ще дадат възможност за това.

Едно от големите предизвикателства е пенсионната система, която ще трябва да се справи и с настоящите демографски проблеми. Италия е втората в света страна по застаряване на населението след Япония и тази тенденция се очаква да продължи. Тъй като възможностите на държавата да се справи с това са все по-ограничени, застрахователите ще имат все по-голяма роля в запълването на празнотите.

Пазарът на общо застраховане, с изключение на автомобилното застраховане, също е недоразвит, посочват от Swiss Re. Една от причините е, че италианците нямат голяма склонност да купуват застраховки, освен ако не е задължително. Те са свикнали да разчитат предимно на държавата като застраховател срещу бедствия и катастрофи. Земетресенията през пролетта обаче напомниха на италианците, че тази защита е недостатъчна. Като се има предвид и съкратения държавен бюджет, общото застраховане в Италия ще бъде изправено пред разширяващ се пазар.


Коментирай