Колев: 169 млрд. лв. е корпоративният дълг


За разлика от останалите страни на ЕС България има малък държавен дълг – 18.5% от БВП през 2012 г., но огромен и непрекъснато нарастващ от 2005 г. насам корпоративен дълг – 21.7% от БВП, което блокира растежът на икономиката. Това заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев, предаде репортер на БГНЕС. Колев представи […]

За разлика от останалите страни на ЕС България има малък държавен дълг – 18.5% от БВП през 2012 г., но огромен и непрекъснато нарастващ от 2005 г. насам корпоративен дълг – 21.7% от БВП, което блокира растежът на икономиката.

Това заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев, предаде репортер на БГНЕС.

Колев представи анализ на изследване на камарата за задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката. 169 млрд. лв. са тези задължения и представляват по обем два пъти БВП. Това означава, че негативите и тежестта на икономическата криза са прехвърлени основно върху реалния бизнес, каза още той. Оказва се, че структурнитедеформации в икономиката все още не са преодолени и задълженията продължават да растат. Лошото е, че приходите не са достатъчни, за да обслужват тези задължения. Несигурността в икономиката продължава и при едно негативно стечение на ситуацията тези дългове ще повтарят сегашната картина. Дълговете не са напълно просрочени, такива са част от тях, уточни Колев.

Общият размер на корпоративния дълг е 169 млрд. лв., от тях 67% са междуфирмените задължения, към финансовите институции са 30.5 млрд.лв. Положителна тенденция е, че дългосрочните кредити намаляват, макар да е свързана със спада на инвестиционната и бизнес активност. Банките пък действително, опарили се от лоши кредити, са по-внимателни при дългосрочните ангажименти, но по-скоро нестабилната ситуация кара фирмите да намаляват своята експанзия в дългосрочен порядък, заяви Колев.

Отделните задължения се изменят по години: забавените данъчните задължения и осигуровки растат през годините, въпреки че са малка част от общия обем на задлъжнялостта на бизнеса. Как се развива този процес, при който 40% от междуфирмените плащания са забавени – произвежда се продукция, изпраща се, но няма плащане в определения срок, което бави другите разплащания на фирмите, поясни Камен Колев.

Основна част от задълженията са на предприятията от нефинансовия сектор, а тези на малките и средни предприятия, с до 250 души заети, в началото на 2013 г. надхвърлят 62 млрд. лв. и съставляват 38% от всички задължения. Държавата и общините са продължили да генерират между фирмени задължения, но в по-малка степен. Инвестиционната активност през 2012 г. практически е замръзнала на нивото на предходната година, недостатъчни са и оборотните средства на фирмите. Най-голям ръст бележат задълженията в енергетиката през 2012 г. спрямо 2011 г. – с увеличение от 3.23 млрд. лв. и в търговията – с 4.08 млрд.лв.
Прогнозата за 2013 г. е, че се обръща тенденцията в индустриалното, в промишленото производство, което нараства и което нямахме през последните 2 г., подчерта Колев. Ще нарасне малко и БВП. Продължава обаче спадът в строителството. Има значително увеличение на износа за ЕС. За съжаление, нараства броят на фалитите и на случаите с фактическа неплатежоспособност, бавните процедури по несъстоятелност, както и запазващото се високо ниво на необслужени кредити.
От БСК препоръчват да се вземат мерки за улеснен достъп до правосъдие с ускоряване на процедурите по несъстоятелност, включване на арбитражни клаузи в търговските договори, в договорите с финансови и застрахователни институции и др. Трябва да се подобри също финансовата дисциплина на държавата и общините, включващо ускореното връщане на ДДС, както и изграждане на публичен регистър да дължимите ДДС и акцизи. Наложително е и изграждането на клирингова къща за изчистване на междуфирмените задължения с капитал, предоставен от държавния бюджет, от банките и чрез публично-частно партньорство. /БГНЕС /


VESTI.bg

Отбелязано с:  

Коментирай